Online Agenda - Sluiten

Prijs ooglaserbehandeling

De voordelen van een refractieve laserbehandeling zijn groot (sporten, geen risico meer op ontstekingen door contactlenzen, geen kosten meer door brilaanpassing/contactlenzen…). Met de huidige technieken is het mogelijk uiterst nauwkeurige behandelingen uit te voeren met zeer goede resultaten. De refractieve afwijking van uw ogen wordt zo dicht mogelijk bij nul gebracht. De oogarts zal de verwachtingen met u bespreken tijdens de vooronderzoeken.

Tarieven

  • Femto-LASIK: 1.650 euro per oog
  • PRK: 1.250 euro per oog

Voorwaarden

  • Een eventuele bijbehandeling binnen de 24 maanden is inbegrepen.
  • De postoperatieve controles zijn inbegrepen de eerste 3 maanden na de behandeling.
  • Een eerste consultatie bij de oogarts en het vooronderzoek in het lasercentrum zijn niet inbegrepen in de prijs. De eerste consultatie bedraagt ongeveer 20 euro na terugbetaling door de mutualiteit. Het uitgebreide vooronderzoek bedraagt ongeveer 65 euro na terugbetaling door de mutualiteit.

Terugbetaling mutualiteit

Terugbetaling ziekteverzekering

Partena Medicalia-verzekering: Een terugbetaling van 600 euro per oog.

Bepaalde privéverzekeringsmaatschappijen betalen 80% (of meer) van de kosten van de ingreep terug. Dit is enkel het geval voor patiënten met een specifieke poliklinische zorgverzekering en dus niet bij een klassieke hospitalisatieverzekering. Bij twijfel neemt u best contact op met uw verzekeringsmaatschappij.